PODOPOSTURAAL.com

De site met uitgebreide informatie en achtergronden over podoposturaal therapie.


Wat is podoposturaal therapie?

Podo = voet (Latijn)

Posturaal = houding (van het Engelse posture)

Podoposturaal therapie is een therapiewijze, die gebruik maakt van reflexwerking onder de voeten om zodoende een stands-/ houdingsverandering hoger in het lichaam te weeg te brengen, waardoor klachten verholpen kunnen worden.

Iedere standsverandering van de voeten veroorzaakt een veranderde positie van ieder ander lichaamsdeel, tot in de nek toe. Omgekeerd idem!

Ieder veranderde positie elders leidt tot standsverandering van de voeten. Door de langdurige ongelijkmatige belasting die samenhangt met een niet-optimale houding, kunnen uiteenlopende klachten ontstaan, o.a.

 • te veel spierspanningen, krampen
 • blokkades in nek of rug
 • hernia`s
 • diverse zenuwpijnen
 • migraine en andere hoofdpijnen
 • schouder-, knie-, heupklachten
 • RSI / tennisellebogen
 • Artrose en andere slijtagen
 • Slijmbeurs
Door het “uitlijnen” middels individueel aangemeten podoposturale inlegzooltjes ontstaat er:
 1. meer balancering (gelijkmatigere belasting)
 2. meer ontspanning in het gehele lichaam
 3. een duidelijke verbetering van bewegingen

     (m.n. in nek en rug)

 4. pijnvermindering/ pijnvrijheid

De grondlegger van deze therapie is de Franse neuroloog, Dr. Bourdiol, die op dit gebied specifiek wetenschappelijk onderzoek heeft gericht. Karel Breukhoven introduceerde deze therapievorm in Nederland. Er ontstonden twee groeperingen: de podokinesiologen en podo-orthesiologen. Sinds kort zijn deze twee groeperingen weer samen gekomen, onder de naam podoposturaal therapeuten.

De podoposturaal therapeuten, die voldoen aan de specifiek hoge eisen m.b.t. inrichting van de praktijk, gedragscode en bijscholing, kunnen zich aansluiten bij Stichting LOOP. Steeds meer Zorgverzekeraars komen op voor groot deel van de kosten of vergoeden het volledig, indien de therapie verstrekt wordt door een bij het genootschap aangesloten A-therapeut.