PODOPOSTURAAL.com

De site met uitgebreide informatie en achtergronden over podoposturaal therapie.


Podoposturaal therapie bij sporters!

Tijdens sport-activiteiten wordt meestal veel meer belasting van de voeten gevraagd.
Zodoende zal een verkeerde voetafwikkeling of voetbelasting klachten elders in het lichaam kunnen veroorzaken of de reeds aanwezige klachten verhevigen.

Vanwege de asymmetrie die er bij iedereen in meer of mindere mate aanwezig is, is er ook een niet optimale spierspanningsverdeling tussen linker en rechter lichaamshelft.

Door het streven naar verminderde asymmetrie kan podoposturaal therapie
een verbeterde sportprestatie opleveren, daar de onnodig te veel aan spierspanning zo veel mogelijk genivelleerd wordt.

InEssens heeft uitgebreide ervaring met de behandeling en begeleiding van

  1. hardlopers
  2. badmintonners
  3. tennissers
  4. voetballers
  5. triatleten
  6. wielrenners
  7. ijshockeyers
Echter vanwege onze fysiotherapeutische kennis kunnen wij ook andere sporters goed analyseren en effectief behandelen.