PODOPOSTURAAL.com

De site met uitgebreide informatie en achtergronden over podoposturaal therapie.


Wat is het verschil met podologie/podotherapie

Podologen en podotherapeuten houden zich voornamelijk bezig met klachten van de voet zelf. Bij het maken van de steunzolen houden de podologen / podotherapeuten er geen rekening mee welke invloed deze steunzolen hebben op de gehele houding!

Meestal letten ze wel op welke veranderingen de steunzolen teweeg brengen op de knieën, maar de rest van het lichaam wordt buiten beschouwing gelaten.

Bij podoposturaal therapie wordt juist het gehele lichaam uitgebalanceerd. En dat met elementjes van maar hooguit 3 milimeters!